Działka pod zabudowę -na co zwracać uwagę przy jej wyborze

Działka pod zabudowę -na co zwracać uwagę przy jej wyborze

Podjęcie decyzji o budowie domu to poważna sprawa, która pociąga za sobą szereg konsekwencji. Jedną z nich jest ustalenie, jakie kryteria powinna spełniać działka pod zabudowę, by wpisać się w oczekiwania inwestora. Dla części osób najistotniejszą kwestią będzie jej lokalizacja, dla innych duża powierzchnia nieruchomości, a dla jeszcze innych konkretne warunki panujące na działce, jak zadrzewienia czy nachylenie terenu. Poza indywidualnymi preferencjami bardzo ważne jest też to, czy nieruchomość może zostać zabudowana ze względu na warunki geotechniczne i regulacje prawne.

Działka pod zabudowę nie zawsze znajduje się w pobliżu ścisłej zabudowy pośród innych domów jednorodzinnych. Czasem jest usytuowana całkowicie na uboczu, w miejscu pozbawionym zabudowań. Czy to oznacza, że budowę domu można realizować w dowolnym miejscu? – Oczywiście, że nie! Istnieją pewne ograniczenia, które wynikają z ustalonego przez poszczególne gminy przeznaczenia i sposobu użytkowania poszczególnych terenów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i działka pod zabudowę

Dokument, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem inwestycji, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Znajdziemy go we właściwym miejscowo ze względu na lokalizację działki urzędzie gminy. Z dokumentu można się dowiedzieć, jakie jest przeznaczenie konkretnych terenów i jaki rodzaj budynków może być na nich wznoszony. W niektórych przypadkach dokument może zakładać całkowite wykluczenie z zabudowy. Tak dzieje się w przypadku obszarów przyrodniczo cennych, stanowiących korytarze ekologiczne lub przeznaczonych na inne cele.

Jeśli jednak, zgodnie z mpzp, działka pod zabudowę została oznaczona symbolem MN, oznacza to, że można na niej wznieść budynek jednorodzinny. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy dokumentu, z którego dowiemy się, jaka jest maksymalna powierzchnia zabudowy nieruchomości gruntowej, nieprzekraczalna linia zabudowy, dopuszczalna ilość kondygnacji i wysokość budynku itd.

Należy pamiętać, że możemy się spotkać z sytuacją, gdzie mpzp dla danego obszaru nie został ustanowiony. W takim przypadku konieczne jest wystąpienie do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z wnioskiem warto wystąpić jeszcze podjęciem decyzji o zakupie działki. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że zakupimy nieruchomość, która nie będzie mogła zostać zabudowana.

Badania geotechniczne gruntu na terenie działki

Kolejnym ważnym etapem, o którym warto pomyśleć przed rozpoczęciem inwestycji, a najlepiej przed nabyciem nieruchomości, są badanie geotechniczne. Choć ich wykonanie nie jest obowiązkowe, mogą nam oszczędzić sporo problemów. Spotkamy się z nimi na przykład wtedy, gdy działka pod zabudowę znajduje się na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Wynajęty do wykonania badań geotechnicznych specjalista będzie w stanie wyeliminować takie ryzyko i ostrzec nas przed rozpoczęciem inwestycji na obszarze osuwiskowym.

Badania geotechniczne pozwolą też na uzyskanie informacji na temat warstw i rodzaju gruntu na terenie posesji, jego przepuszczalności oraz głębokości wód gruntowych. Dzięki nim można uzyskać prognozowane dane dotyczące wahania poziomu wód gruntowych i zalecenia dotyczące odwodnienia na działce. Pozwala to na zabezpieczenie wznoszonego budynku przed wodami gruntowymi. Z kolei na podstawie badań wskazujących na rodzaj zalegających na posesji warstw gruntu dostaniemy zalecenia dotyczące sposobu budowy fundamentów. Dlatego, choć wykonanie takich badań nie jest wymagane prawem, warto je zrobić i zyskać większą pewność, że budynek będzie trwały i bezpieczny.

Działka pod zabudowę musi spełniać konkretne warunki, by budynek mógł na niej powstać. Wykonanie badań geotechnicznych i zapoznanie się z mpzp pozwala stwierdzić, czy tak jest w istocie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz